KONKURSY BŁYSKAWICZNE

Konkursy błyskawiczne organizowane są na zaim­prowizowanej estradzie, zapowiadane przez megafony i połą­czone z książkowymi nagrodami przyznawanymi bezpośrednio w czasie kiermaszu. Mogą być odrębne konkursy dla dorosłych, a odrębne dla. młodzieży, dla kobiet czy poszczególnych grup zawodowych. Poza tymi formami uatrakcyjnienia kiermaszu, szczególnie w dużych środowiskach, mogą być organizowane na zainstalo­wanych obok estradach koncerty lub występy artystyczne. Jest to forma dobra i wskazana, z uwagi jednak na duże koszty może być organizowana jedynie z pomocą wydziałów kultury rad na­rodowych lub innych organizacji.Jak z tego widać, przygotowanie dobrego kiermaszu książki, wymaga wszechstronnych zabiegów organizacyjnych i propagan­dowych. Tylko współistnienie wszystkich elementów gwarantuje osiągnięcie zarówno dużych obrotów jak i tego, na czym nam szczególnie zależy, tj. długofalowych rezultatów w zakresie upo­wszechnienia kultury i czytelnictwa.


 

OPIEKA NAD BIBLIOTEKAMI

Centralnej radzie Związków Zawodowych podlegają Zarządy Główne Związków Zawodowych oraz Wojewódzkie Komisje Związków Zawodowych. Kontakty i współpraca „Domu Książki ze związkami na wszystkich szczeblach ułatwiają księgarzom dotarcie z książką do zakładów pracy. Szczególnej wagi nabiera współpraca księgarni z radami zakładowymi zakładów pracy. Dotyczy to doboru kandydatów na kolporterów i opieki nad ich pracą, a także organizacji wystaw, stoisk, spotkań z pisarzami i innych form upowszechnienia książki w środowisku robotni­czym. Rady opiekują się bibliotekami zakładowymi, organizują akcje popularyzacji wiedzy, konkursy recytatorskie oraz popie­rają pomysły racjonalizatorskie.

 

DRUKOWANE WZORY PAPIERÓW

Półtony, uzyskane przez raster (17) lub innymi środkami są preferowane w drukach reklamowych. Tak jak w rysunku, ak i w składzie można uzyskać różno­rodne odcienie szarości, stosując na przemian, lecz celowo, pismo tekstowe i grube lub półgrube, 0   małym i dużym stopniu, skład gładki i spacjo- wany. Drukowane wzory papierów rastrowych ułatwiają pracę w tym zakresie.Kontrast płaszczyzn, to przeciwstawienie płasz­czyzn o różnej zawartości i wadze (18 i 19). Uwi­docznia się tutaj ważna przy projektowaniu zasa­da: biała przestrzeń ma tę samą funkcję i znacze­nie co zadrukowana; nie jest po prostu jakąś resz­tą, lecz wyrównaniem i kontrastem do aktywności obrazu i składu. Biała przestrzeń jest takim ele­mentem budowlanym jak okno w architekturze, jest wolnym miejscem pełnym życia.

 

CIEMNY KOLOR

Ciemny kolor określa się jako ciężki, podobnie jak jeden kolor jako cięższy od drugiego, gdy wydaje się on ciemniejszy. Nieco barwy pomarańczowej w czerwieni czyni ją lżejszą, natomiast kropla nie­bieskiej — cięższą. Kolorem pierwszoplanowym jest czerwień; przy jednakowo dużych płaszczyz­nach innych kolorów ma zawsze przewagę. Kolor niebieski to kolor dali. Innego znaczenia nabiera, gdy jest przyciemniony. Kolory żółty i biały silnie odbijają światło i dlatego płaszczyzny zamalowane nimi wydają się większe niż są w rzeczywistości. Mówi się, że „biel pogrubia, a czerń odchudza”. Ten podział kolorów, ich identyfikacja z odczu­ciami zmysłowymi, ich związki z symbolami wpły­wały też na twórczość artystyczną od początków ludzkości.

 

ŚWIATŁO SŁONECZNE I JEGO WIDMO

I chociaż w pracy grafika reklamowego ważniejsza jest znajomość oddziaływania barwnych harmonii od wiedzy o kolorach, to jednak niezbędne jest wy­jaśnienie jej podstaw.Wszystko co nas otacza otrzymuje barwę i formę dzięki jasnemu światłu słońca. Wraz z zanikiem intensywności tego światła w jesieni i zimie, a tak­że każdego wieczoru, wszystkie barwy stają się mętniejsze i słabsze, aż w końcu są widoczne jedy­nie matowe, czarnoszare odcienie.Światło słoneczne, które określa się jako białe, składa się z wiązek promieni o różnej długości. Je­żeli promień słońca przepuści się przez trójgrania- sty szklany pryzmat, to zostanie on rozciągnięty w ciągłe barwne pasmo — widmo słoneczne, które — podobnie jak tęcza powstająca przez załamanie światła w kropli wody — obejmuje skalę barw od czerwonej poprzez pomarańczową, żółtą, zieloną, zielononiebieską, niebieską aż do fioletowej.

 

KOLOR

Do słowa i obrazu jako trzeci element dochodzi ko­lor. Może on zintensyfikować oba pozostałe, udzie­lając składowi czy ilustracji swych właściwości, lecz może także wystąpić jako samodzielny ele­ment kształtujący. W przeciwieństwie do racjona­lizmu słowa i linii, kolor przekazuje przede wszyst­kim wartości emocjonalne, niezbędne w propago­waniu. Kolor wywiera decydujący wpływ nie tylko na nasz wzrok, lecz także na wszystkie pozostałe zmysły. Jego psychologiczne oddziaływanie wraz z prastarą symboliką kolorów czyni go ważnym czynnikiem wizualnego porozumiewania się ludzi. Dobre samopoczucie i nastrój każdego zależą od odbieranej ilości światła.

 

Rola reklamy w społeczeństwie

Reklama jest najlepszym sposobem, aby firma bądź też produkt mógł stać się znanym dla szerszego grona ludzi. Tak się składa, że potencjalni klienci są na każdym kroku. Ludzie oglądają telewizję, korzystają z Internetu, czytają gazety a także spacerują ulicami i przechodzą obok bilbordów. Siła rzeczy my wszyscy w czasach współczesnych jesteśmy narażeni na wszechobecne reklamy i trudno być na treści, którymi jesteśmy bombardowani z różnych kierunków, obojętnym. Jednakże reklama bardzo różnie oddziaływuje na różne grupy odbiorców. Niektóre reklamy przynoszą firmom, które je stworzyły, większe zyski, inne zaś mniejsze. Nie każda reklama trafia do odbiorcy tak jakby życzył sobie jej twórca. Bez względu na to, czy lubimy oglądać reklamy czy też nie, jesteśmy na ich oglądanie praktycznie skazani. Szczególnie na te, które są emitowane w telewizji pomiędzy filmami i programami, które akurat oglądamy. Bloki reklamowe trwają często bardzo długo w związku, z czym telewidz ma prawo zapomnieć, co oglądał wcześniej. Można zaobserwować, że znaczna ilość miłośników spędzania czasu przed telewizorem, reaguje bardzo źle na emitowane w trakcie interesującego filmu lub serialu, reklamy. Inni zmieniają kanał lub wychodzą z pokoju zajmując się w tym czasie innymi sprawami. W związku z tym skuteczność reklam może być bardzo różna w zależności również od pory i czasu ich emisji gdyż nie każdy telewidz będzie chciał obejrzeć cały ich blok.

 

Reklama produktu

Reklama produktu jest to krótki spot, który ukazuje wszelkie zalety danego produktu, na tle wad innego, o tym samym działaniu. Każda reklama zachęca widza oglądającego daną reklamę, by kupiła dany produkt. Niełatwe jest stworzenie takiej reklamy, która ma stu procentową skuteczność, aczkolwiek warto jest w taką reklamę zainwestować. Niejednokrotnie reklamy bardzo różnią się od siebie. Jedne są krzykliwe, inne mniej wyzywające. Jeszcze inne kolorowe, a kolejne hałaśliwe. Wszystko zależy od tego do jakiego widza mają one dotrzeć, bo jak wiadomo grono widzów jest ogromne. Każda reklama oczywiście niejednokrotnie ma za zdanie także przypomnieć dany produkt, który odniósł już kiedyś furorę, natomiast teraz odchodzi powoli w zapomnienie. Jednakże każdy z nas wie doskonale, ze reklamy są różne i różniste. Reklamy niejednokrotnie nas denerwują, inne interesują. Wszystko zależy od naszych upodobań. Jedno lubimy innego nie trawimy. Oczywiście jeśli tylko mamy możliwość wyboru, a taką ma każdy z nas.

 

Dlaczego reklamy denerwują widzów

Korzystając z internetu, czy oglądając programy telewizyjne, co jakiś czas przed naszymi oczami pojawia się reklama. W telewizji, na szczęście reklamy nie ‘wchodzą’ na ekran w czasie filmu lub innego interesującego programu, lecz w przerwie. Media, wiadomości, reklama wykorzystują każdą przerwę, czasem jednorazowy blok trwa nawet 15 minut. Dla telewidza, z reguły jest to przerwa na zrobienie kawy, czy herbaty, ale co w przypadku internetu, gdy swoją uwagę co chwilę musimy przenosić z czytanego artykułu na szukanie ‘zamykacza’ kolejnej reklamy. Jest to dość denerwujące. Przeprowadzone badania pokazały, że w pojawiające się reklamy klikają najmłodsi i najstarsi użytkownicy internetu. Większość natychmiast je wyłącza, nie chcąc odrywać swojej uwagi od przeglądanej strony. Co ciekawe, spora ilość internautów, którzy wyłączyli reklamę, zapamiętali ją i w późniejszym czasie znaleźli odpowiednia stronę. Wiele ludzi nie ‘wchodzi’w reklamę z obawy o zawirusowanie komputera. Taka nieufność pojawia się u użytkowników w wieku 25 – 55 lat. Pojawiają się także w internecie reklamy, których możemy się pozbyć tylko opuszczając przeglądaną stronę. Chyba każdy ma w tym momencie ochotę rozbić monitor.

 

Jak odbieramy reklamy ze znanymi osobami

Reklamodawcy zakładają, że reklama ich produktu w wykonaniu znanych osób odniesie skutek i przyniesie znaczne zwiększenie sprzedaży towarów czy usług. Pożądane są osoby nie tylko znane, ale przede wszystkim lubiane i akceptowane przez społeczeństwo. Stąd nawet w polskich reklamach występują zagraniczni aktorzy, o których wiadomo, że cieszą się dużą popularnością w naszym kraju. Media, wiadomości, reklama nie zawsze jednak proponują wystarczająco dobrą oprawę dla występujących w reklamie. Spoty reklamowe powinny mieć ‘lekki’, inteligentny scenariusz, z poczuciem humoru, a widz powinien je zapamiętać na dłużej. Znakomicie udało się to jednej z sieci komórkowych, która wśród widzów zrobiła furorę poprzez zatrudnienie w swoich spotach lubianego kabaretu. Rzeczywiście, na każdą kolejną reklamę, widzowie niecierpliwie czekali. Są jednak takie reklamy, w których znani i lubiani występują, ale po ich obejrzeniu myślimy sobie, ‘ale żenada’. Dobra reklama jest jak dobre kino. Dobry scenariusz i reżyseria wróżą sukces. Kiepski scenariusz i reżyser nawet przy najlepszych aktorach nie odniosą sukcesu.

 

AKCJE OKOLICZNOŚCIOWE

Organizowane są liczne imprezy w szkołach, w domach kultury, w zakładach pracy oraz w bibliotekach”. Do popularyzacji tej literatury włącza się prasa, radio i telewizja. Dni Książki „Człowiek-Swiat-Polityka” to nadanie sprawom popularyzacji literatury społeczno-politycznej ‚rangi ogólnopol­skiej kampanii z udziałem szerokiego aktywu politycznego i spo­łecznego. Włączenie tego aktywu do popularyzacji literatury społeczno-politycznej ma wielkie znaczenie dla księgarstwa, gdyż księgarz przestaje działać w pojedynkę, zyskuje oparcie i po­parcie niezbędne dla stałego zwiększania sprzedaży i czytelni­ctwa tej literatyry. Obok masowych imprez kulturalnych, które mają już okre­ślone miejsce w kalendarzu zadań reklamowych, organizuje się corocznie szereg ogólnokrajowych bądź regionalnych akcji, które niezależnie od ich charakteru wymagają udziału książki i księ­garstwa.

 

 

OBOK WYSTAW I KIERMASZY

Obok wystaw i kiermaszy książek organizowane są również kiermasze płyt i. reprodukcji radzieckich. Program Dni Książki Radzieckiej wzbogacają spotkania z pisarzami polskimi (mówią­cymi o literaturze radzieckiej) oraz z pisarzami radzieckimi gosz­czącymi w naszym kraju. Organizowane są liczne konkursy pra­sowe lub konkursy błyskawiczne na znajomość literatury ra­dzieckiej. Księgarnie uczestniczą w konkursie na najlepsze okno wysta­wowe. Wyróżniający się w tym konkursie księgarze otrzymują liczne nagrody dyrektora Centrali Księgarstwa, zaś kilku z naj,- lepszych uzyskuje nagrody TPPR w postaci wycieczki do Związ­ku Radzieckiego.      Sprawa upowszechniania literatury społeczno-politycznej sta­nowi jedno z ważnych zadań księgarstwa. Stąd też konieczność stałego podejmowania różnych inicjatyw, mających na celu zwiększenie czytelnictwa i sprzedaży tej literatury.

 

INSPIRATOR I ORGANIZATOR

Inspiratorem i organizatorem Dni Książki Radzieckiej ‘jest „Dom Książki”, współdziałający w tym zakresie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Poparcie zapewnia Ministerstwo Kultury i Sztuki, a uczestniczą także „Ruch”, wydawnictwa, szkoły oraz inne instytucje. Szczególnie odpowiedzialna rola przypada placówkom pracującym bezpośrednio z odbiorcą i czy­telnikiem, tj. księgarniom, kolporterom książki oraz bibliotekom publicznym, szkolnym i zakładowym. Na okres Dni księgarze przygotowują atrakcyjną* dekorację okien wystawowych, szereg materiałów informacyjnych, zaopatrują kolporterów, zakłado­wych w wybrane pozycje z literatury radzieckiej, organizują kiermasze, wystawy oraz stoiska uliczne z książką radziecką.

 

SZCZEGÓLNA AKTYWNOŚĆ

Szczególną aktywność przejawiają w czasie trwania imprezy kolporterzy zakładowi, wykorzystując ożywienie propagandowe dla zdobycia nowych odbiorców książki technicznej.Począwszy od roku 1957 organizowane są również corocznie, w pierwszej połowie listopada, Dni Książki Radzieckiej. Zało­żeniem tej imprezy jest wykorzystanie klimatu dorocznych obchodów rocznicy Rewolucji Październikowej dla zwrócenia uwagi społeczeństwa na literaturę Kraju Rad, zapoznanie z jego osiągnięciami poprzez książkę. Program Dni przewiduje rozwi­nięcie różnych form propagandy i ekspozycji książki, organizo­wanie wystaw, odczytów i innych imprez z obecnością książki radzieckiej. Dni Książki Radzieckiej zostały związane z ‚ócltfy- wającymi się w listopadzie innymi imprezami, jak Dni Filmu Radzieckiego, Dni Techniki Radzieckiej.

 

BEZ OGRANICZEŃ

Komisja Upowszechnienia Książki i Prasy Technicznej nie ogranicza  się do organizacji wystawy- -kiermaszu w Politechnice Warszawskiej, ale organizowane są liczne spotkanid z autorami książek technicznych, konkursy dla czytelników oraz dla recenzentów książek technicznych (szcze­gólnie dla młodzieży). Szeroko uczestniczy w organizacji impre­zy cała prasa techniczna jak też i prasa codzienna. Akcji patro­nuje komitet honorowy pod przewodnictwem wicepremiera rzą­du PRL. W terenie Dni Książki i Prasy Technicznej organizo­wane są przez komisje wojewódzkie działające bądź. przy woje­wódzkich zarządach NOT, bądź przy „Domu Książki”, który jest jednym z aktywniejszych organizatorów wystaw, kiermaszy oraz innych imprez upowszechnienia książki technicznej. Komisja Upowszechnienia Książki i Prasy Technicznej wydaje corocznie charakterystyczny plakat oraz inne materiały propagandowe.

 

IDEA ZORGANIZOWANIA AKCJI

Idea organizowania akcji masowej na rzecz upowszechnienia czytelnictwa książki technicznej wynikła zarówno z rosnącego zapotrzebowania na książkę i prasę techniczną, jak również z tego, że dla rozwijającej się produkcji wydawnictw technicz­nych trzeba było. otworzyć szeroką drogę do czytelników. Pierw- « sze Dni Książki i Prasy Technicznej zorganizowano z inicjatywy Wydawnictw Naukowo-Technicznych oraz Centrali Księgarstwa „Dom Książki”, w początku października 1957 roku (początek roku akademickiego). Głównym akcentem tej imprezy była wy- stawa-kiermasz książki technicznej w Politechnice Warszawskiej. Od tego czasu organizowane są Dni Książki i Prasy Technicznej corocznie już na skalę krajową, a ich organizatorem jest Komisja Upowszechnienia Książki i Prasy Technicznej działająca przy Wydawnictwach Naukowo-Technicznych (przewodniczy jej dy­rektor WNT), w skład komisji wchodzą przedstawiciele wszyst­kich wydawnictw technicznych, ekonomicznych. i naukowych, Centrali Księgarstwa, Naczelnej Organizacji Technicznej i in­nych organizacji społecznych oraz instytucji związanych ze spra­wami” postępu technicznego.

 

PROWADZĄCY OBSŁUGĘ

Prowadzący obsługę radiofoniczną kierma­szu powinni w czasie’jego trwania otrzymywać bieżąco najśwież­sze informacje o książkach, autorach, imprezach itp. w celu na­tychmiastowego ich nadania przez megafony. Imprezy i atrakcje uzupełniające sprzedaż kiermaszową są bardzo istotnym czynnikiem, który może po­ważnie zaważyć na powodzeniu kiermaszu, gdyż one nadają kier­maszowi różnorodność, atrakcyjność, czynią zeń wielki festyn kulturalny.Do atrakcji kiermaszowych należy wspomniana już loteria książkowa, która przyciąga szczególnie początkujących czytel­ników. Ale na istotne podkreślenie zasługują specjalne formy propagandy, stosowane coraz szerzej na kiermaszach. Należą do nich: udział pisarzy oraz konkursy błyskawiczne.Udział pisarzy w kiermaszu jest dużą atrakcją. Trzeba jednak pamiętać, że powinno się zapraszać pisarzy, których książ­ki będą na stoiskach kiermaszowych. Należy przygotować odpo­wiednie miejsce przy wybranym stoisku oraz zaopatrzyć w wy­wieszkę z nazwiskiem i godzinami pobytu na stoisku autora. Podpisujący książki przyciąga’tłumy zwiedzających, należy więc wielokrotnie przez megafony przypominać o jego obecności.

 

ODPOWIEDZIALNE ZA CAŁOŚĆ

Stoiska kiermaszowe, poza estetyczną numeracją lub nazwą’ podaną w formie jednolitych wywieszek, nie powinny posiadać nadmiaru elementów propagandowych. Funkcję tę spełniają same książki ułożone barwnie i zachęcająco na stoisku. Na kier­maszu musi istnieć sprawnie działający punkt informacyjny, który podobnie jak i wszystkie stoiska powinien posiadać szcze- gółowe plany rozmieszczenia stoisk (gdzie co można nabyć) oraz plany imprez kiermaszowych. Reklama i propaganda prowadzona w czasie kier­maszu opiera się przede wszystkim na żywo prowadzonym pro­gramie radiowym nadawanym w czasie trwania kiermaszu (z wozu transmisyjnego).   , Redaktorzy i wykonawcy tekstów muszą być uprzednio wy­posażeni w materiały informacyjne, a teksty przez nich przygo­towane powinny byfr zweryfikowane przez osoby odpowiedzialne za całość kiermaszu.